DGB Group publiceert jaarverslag 2020

Uncategorized

Logo DGB GROUP

DGB Group N.V. (“DGB”) publiceert heden haar jaarverslag 2020.

DGB GROUP NV (DGB:DGB)

De totale waarde van de wereldwijde CO2-markt is vorig jaar met 20% is gestegen tot een recordbedrag van € 229 miljard als gevolg van de verwachte aanscherping van de emissieplafonds. ”

— Selwyn Duijvestijn

HARDENBERG, OVERIJSSEL, NEDERLAND, April 30, 2021 /EINPresswire.com/ — Hoewel de jaarrekening 2020 (nog) niet van een controleverklaring van een accountant is voorzien, acht het bestuur van DGB het van belang om aandeelhouders van de inhoud van jaarverslag en jaarrekening op de hoogte te stellen.

Ten aanzien van deze publicatie dient het volgende opgemerkt te worden:

– Op 4 september 2020 is op de buitengewone vergadering van aandeelhouders (BAVA) goedkeuring gegeven aan de in juli 2020 reeds aangekondigde activa-passivatransactie waarbij, onder andere, alle door DGB Group gehouden aandelen in haar dochtervennootschappen (De Groene Belangenbehartiger B.V., DGB Lease B.V., Energy B.V., Renewables B.V., VIVA Veterinary B.V. en DeGroSolutions B.V.) zijn verkocht. Deze transactie heeft nog op dezelfde dag plaatsgevonden.

– In het halfjaarbericht 2020 is een overzicht gegeven van de financiële gegevens van de voortgezette bedrijfsactiviteiten en de beëindigde bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de activa-passiva transactie. Deze splitsing geeft inzicht in de aard en omvang van de beëindigde activiteiten. In het halfjaarbericht waren de beëindigde bedrijfsactiviteiten nog geconsolideerd omdat op de rapportagedatum DGB Group (doorslaggevende) zeggenschap had. Per 4 september 2020 is de doorslaggevende zeggenschap niet langer van toepassing waardoor er geen geconsolideerde gegevens worden gepresenteerd.

– De vennootschap heeft op 10 september 2020 haar betrokkenheid aangekondigd bij de taak en het doel van wereldwijde herbebossing, natuurbehoud, herstel van ecosystemen en geavanceerde energiecompensatiediensten. Omdat dit in 2020 niet tot overnames heeft geleid zijn alleen de holdingactiviteiten opgenomen in in het jaarverslag 2020.

Het volledige jaarverslag 2020 is te raadplegen via de website www.dgb.earth

CEO Duijvestijn zei het volgende: “Dit was een cruciaal jaar voor de groep, aangezien we de bouwstenen hebben neergezet die ons in staat zullen stellen te groeien en aandeelhouderswaarde te leveren. We kunnen nu beginnen met het verhogen van het tempo van wereldwijde herbebossing en de manier waarop mensen handel kunnen drijven en deelnemen aan de snelgroeiende markt voor CO2-compensatie. De totale waarde van de wereldwijde CO2-markt is vorig jaar met 20% is gestegen tot een recordbedrag van € 229 miljard als gevolg van de verwachte aanscherping van de emissieplafonds. Deze sector heeft hiermee het zesde jaar van opeenvolgende groei afgerond. We verwachten een actieve rol te spelen bij het openstellen van deze markt voor meer investeerders met een aanbod van actuele herbebossingsprojecten en een gemakkelijk te begrijpen handelsplatform.”

S.A.M. Duijvestijn
DGB GROUP NV
+31 208080825
email us here